ΚΩΤΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗΣ (ΑΚΗΣ) του Ιωάννη

Υποψηφιότητα :ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

‘Ονομα : ΚΩΤΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗΣ (ΑΚΗΣ) του Ιωάννη

Προφίλ : https://enosi-kentroon.gr/mazi/ΚΩΤΑΝΟΓΛΟΥ_ΚΥΡΙΑΖΗΣ (ΑΚΗΣ)

Εικόνα : https://enosi-kentroon.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΚΩΤΑΝΟΓΛΟΥ_ΚΥΡΙΑΖΗΣ (ΑΚΗΣ).jpg