ΜΑΡΑΤΣΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Δημητρίου

Υποψηφιότητα :ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β2′ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

‘Ονομα : ΜΑΡΑΤΣΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Δημητρίου

Προφίλ : https://enosi-kentroon.gr/mazi/ΜΑΡΑΤΣΟΥ_ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Εικόνα : https://enosi-kentroon.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΜΑΡΑΤΣΟΥ_ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ.jpg