ΣΚΛΗΒΑΓΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Σταύρου

Υποψηφιότητα :ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β3′ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

‘Ονομα : ΣΚΛΗΒΑΓΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Σταύρου

Προφίλ : https://enosi-kentroon.gr/mazi/ΣΚΛΗΒΑΓΚΟΥ_ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Εικόνα : https://enosi-kentroon.gr/wp-content/uploads/2023/05/ΣΚΛΗΒΑΓΚΟΥ_ΑΦΡΟΔΙΤΗ.jpg